کیش انتهای بلوار دریا جنب اسکله بزرگ تفریحی
09347698454

استخدام

رستوران توتی فروتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود درصدد استخدام از بین واجدین شرایط می باشد لذا جهت همکاری می توانید فرم استخدام  را  کامل کرده و ارسال نمایید   

فرم استخدام

فرم استخدام
  • تومان

درج دیدگاه